TIENS snaga prirode

Predstavljamo vam odabrane preparate kompanije Tiens

Analiza i harmonizacija aku. meridijana i akupunkturnih točaka


Akupunkturne tocke efikasno reflektiraju svaki sustav tijela i AcuLife može očitati dotoke energije u akupunkturne točke. To je zbog toga što su svi organi i tkiva povezani meridijanima i moguca je provjera aku točaka na rukama, te očitanje zdravlja i učinkovitosti na bilo koju točku tijela, na rukama.

Preporučamo vam da jednom godišnje napravite analiza akupunkturnih točaka i meridijana jednim od najboljih aparata na ovom polju aparatom aculife.

Prednost ove metode je i u tome da su njeni rezultati preventivni kada se na vrijeme obavi analiza.  To jest da na vrijeme možemo uočiti poremećaj koji se javio u energetskim tokovima vezanim za pojedini organ ili grupu organa.

imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa aparatima za eav dijagnostiku i bezbolnu akupunkturu.
Nazovite nas i utvrdite:

  • Energetsko stanje pojedine ak. točke, a time i stanje određenog organa.
  • Analiza stanja aku. točaka.
  • Koja vam hrana i preparati odgovaraju, a koji ne.

Nakon toga djelovanjem aparata izvršite harmonizaciju aku točaka i ponovno mjerenje uspješnosti procesa.

Prva analiza je potpuno besplatna. Te prvi tretman harmonizacije akupunkturnih točaka i meridijana.

Detaljnije pogledajte na stranici www.akupunktura.akcije.biz